Rejestracja nowych użytkowników Usługi portalu są przeznaczone głównie dla użytkowników firmowych, a nie dla osób indywidualnych.

Skorzystaj z naszych usług za darmo!

DEMO (Fragment)

Przejdź
Dane logowania
Email firmy
Hasło logowania Tylko znaki alfabetu łacińskiego (A-Z, a-z, 0-9)
Informacje kontaktowe
Nazwa firmy Tylko znaki alfabetu łacińskiego (A-Z, a-z, 0-9)
Adres Np. Płowiecka 123
Miasto Np. Warszawa
Kod pocztowy Np. 00-692
Państwo Wybierzcie kraj / Państwo siedziby Waszej Spółki
Osoba kontaktowa Np. Jacek Chrzęstek
Telefon / komórka Format: +48 451 111 222
NIP VAT Np. PL9999999999
Kupon
Wpisz aktualny kod kuponu.

Rejestracja nowych użytkowników

Program użytkownika
Wybór planu
BASIC

6
EUR

miesięcznie Opłata roczna
CLASSIC

16
EUR

miesięcznie Opłata roczna
PREMIUM

33
EUR

miesięcznie Opłata roczna
STARTER

8
EUR

miesięcznie Opłata miesięczna
Ogłoszenia Timberpolis
  • Ogłoszenia
  • Wolne zasoby
  • Katalog maszyn stolarskich
maks. 25 maks. 50 nieograniczone maks. 3
Ogłoszenia tekstowe

Ogłoszenia

maks. 25 maks. 50 nieograniczone maks. 3
Aplikacja mobilna

Liczba instalacji

maks. 2 maks. 5 maks. 10 maks. 1
Plany cięcia

Zadania

maks. 25 maks. 500 maks. 5000 maks. 2
Zapas - Zapisy

Dokumenty

maks. 200 nieograniczone nieograniczone maks. 20
Baza danych firm
maks. 10 nieograniczone
Wideo showroom maks. 5 nieograniczone
Ulotki, broszury, katalogi maks. 5 nieograniczone
Kalendarz przedsięwzięć maks. 5 nieograniczone
/ Artykuły nieograniczone
Kampania reklamowa Zniżka 10%
Rejestrujący się użytkownik niniejszym potwierdza, że rozumie i akceptuje Warunki użytkowania w języku angielskim.
Pełny tekst Warunków użytkowania