Klon polny

Drzewo Klon polny
Nazwa angielska Field maple
Nazwa alternatywna Hedge maple
Nazwa botaniczna Acer campestre
Typ Drewno twarde
Rozmiar drzewa / Wysokość 15 - 20 m
Pień / Średnica 0,3 - 0,6 m
Miejsce Europa
Więcej informacji Wikipedia

Gęstość 0.525
Gęstość (12% MC) 0,69
Janka Twardość 5110 lbf
Odporność na zginanie 123,0 MPa
Współczynnik elastyczności 11,80 GPa
Odporność na ściskanie MPa
Skurcz Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT